Báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ – phần mềm POSPlus

Biểu mẫu về Sổ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
March 14, 2017
Báo cáo thuế trên phần mềm POS Plus
March 14, 2017

Báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ – phần mềm POSPlus

Báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ, đây là loại báo cáo cuối cùng mà đơn vị bán lẻ muốn xem nhất sau khi sử dụng phần mềm quản lý POS Plus.

Tuy nhiên, đây là loại báo cáo cần kiểm soát tính đúng đắn cao để có được con số cuối cùng tin cậy được. Nhất là với đơn vị dùng mới thường cho ra loại báo cáo này bị sai giai đoạn đầu.

Bài viết nhằm đưa ra một số điểm dễ sai nhất mà đơn vị hay gặp phải & cách khắc phục vấn đề.

Những đối tượng cơ bản cấu thành nên báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ bao gồm: Doanh thu, Giá vốn, Chiết khấu, Tiền thuế,..

 1. Nguyên nhân 1: Kiểm tra giá vốn hàng bán (giá trị hàng tồn kho)

Thông thường đây là nguyên nhân chính dẫn đến báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ bị sai.

Giá vốn (giá trung bình hàng hóa) bị sai do các nguyên nhân:

tong hop nhap xuat ton hang hoa tren POS Plus

(1) Không nhập số dư đầu kỳ hàng hóa. Để biết cách thức nhập đầu kỳ này bạn xem mục số 4 TẠI ĐÂY

(2) Không có làm phiếu nhập hàng mà lại xuất hàng bán gây âm kho hàng hóa, dẫn đến giá trị hàng tồn kho sẽ sai (giá vốn sai). Nói cách khác: xuất bán hàng số lượng nhiều hơn lập phiếu nhập mua hàng.

=> Vấn đề giá vốn đúng hay sai sẽ ảnh hưởng đến 80% báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ đúng hay sai rồi!

2. Nguyên nhân 2: Doanh thu bán hàng lên sai

Thông thường nguyên nhân này ít gặp, nếu có xảy ra thì nguyên nhân chính là nhân viên triển khai không khai báo đúng thông số hệ thống thì con số này mới sai

3. Nguyên nhân 3: Các chỉ tiêu chiết khấu, tiền thuế sai

Nguyên nhân này cũng do người thiết kế hệ thống là chính. Thông thường cách tính chiết khấu hay thuế sẽ được khảo sát, tư vấn và thiết lập ngay từ đầu. Nếu số liệu 2 chỉ tiêu này sai thì Bạn liên hệ với nhân viên triển khai hoặc nhân viên hỗ trợ của chúng tôi.

===========================================================

Trong trường hợp không xử lý được vấn đề  hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!

Tài khoản chiết khấu bán lẻ không lên được sổ kế toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *