THƯ VIỆN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM POS Plus

POS Plus là giải pháp phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công tác quản trị bán hàng, quản trị tài chính – kế toán, quản lý kho, công nợ (khách hàng, nhà cung cấp) cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, phân phối,…

Khởi tạo sử dụng

Cài đặt phần mềm, Thiết lập hệ thống, Cập nhật danh mục, Import dữ liệu, ...

Hướng dẫn nhập liệu

Cập nhật các loại chứng từ liên quan nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Khai thác báo cáo

Khai thác sử dụng các báo cáo cơ bản phục vụ cho tác nghiệp hàng ngày

Phân tích ra quyết định

Phân tích dữ liệu nhập liệu để phục vụ cho nhu cầu ra quyết định của nhà quản trị