Hỗ trợ từ xa phần mềm POS Plus

1.Hỗ trợ qua TeamViewer:  team

Bước 1: tắt hoặc gỡ cài đặt hết phần mềm Teamviewer hiện tại trên máy tính

Bước 2: Download lại bộ cài đặt TẠI ĐÂY

Bước 3: Cung cấp ID & Password của teamviewer mình mới cài đặt

VIDEO HƯỚNG DẪN:

2. Hỗ trợ qua AnyDesk: 

Bước 1: Download Anydesk TẠI ĐÂY

Bước 2: Cài đặt và mở chương trình AnyDesk

Bước 3: Đọc/ gửi thông số cho đội hỗ trợ

anyde

Bước 4: Bấm “Accept” khi có yêu cầu truy cập

any2