Khoá số liệu trên phần mềm POS Plus

Bảng kê thuế GTGT đầu ra
March 21, 2017
Ứng dụng báo cáo phân tích theo chỉ tiêu trên phần mềm POS+
April 4, 2017

Khoá số liệu trên phần mềm POS Plus

Khi sử dụng phần mềm POS Plus, trường hợp có nhiều users (nhiều nhân sự) cùng cập nhật dữ liệu trên hệ thống. Thì việc quản lý số liệu cực kỳ khó khăn và RẤT QUAN TRỌNG!

Phần mềm POS Plus hỗ trợ cho QUẢN TRỊ HỆ THỐNG / KẾ TOÁN TRƯỞNG/ KẾ TOÁN TỔNG HỢP chức năng ‘khoá số liệu‘ để có thể đảm bảo số liệu không bị điều chỉnh tuỳ ý thời gian trong quá khứ.

Tuỳ theo mô hình kinh doanh, đặc thù quản lý mà đơn vị sử dụng có thể chọn ‘bao lâu mới khoá số liệu 1 lần?

 • Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHOÁ SỐ LIỆU:
  • Đảm bảo số liệu kế toán đã phát sinh trong quá khứ không bị điều chỉnh sai lệch
  • Đảm bảo được tính khách quan của báo cáo
  • Giúp kế toán tổng hợp khoanh vùng chốt số liệu báo cáo tổng hợp theo thời gian. Không mất công sức đi xử lý lại số liệu cũ nữa
  • Giúp số liệu toàn hệ thống được chuẩn hoá ngay từ đầu, nhân sự kế thừa sau tiếp nhận dễ dàng và chính xác
 • CÓ 02 CẤP ĐỘ KHOÁ SỐ LIỆU
  • Khoá số liệu toàn hệ thống: các Bạn vào đường dẫn như hình dưới và gõ vào ngày khoá sổ mong muốn. Thực hiện xong có nghĩa là, số liệu trước ngày vừa cập nhật sẽ không cho phép sửa lại nữa

khoa-so-lieu-tren-phan-mem-pos-plus

 • Khoá số liệu chi tiết theo từng username đăng nhập: quản trị viên vào đường dẫn như hình bên dưới -> chọn username muốn khoá chi tiết

khoa-so-lieu-theo-user

 

Sau đó điền ngày khoá sổ mong muốn vào ô tô màu vàng bên dưới

khoa-so-chi-tiet-theo-username

*Lưu ý: Có một trường hợp lỗi hay gặp nhất liên quan đến việc thiếu thao tác khoá số liệu này là:

 • Trường hợp số liệu phát sinh 2015, và hiện tại đang là năm 2016
 • Quản trị viên không khoá sổ năm 2015 lại, chạy kết chuyển sổ cái sang năm 2016 để tiếp tục sử dụng
 • Nhưng trong năm 2016, nhân viên quay lại sửa chứng từ năm 2015
 • Quản trị viên lúc này chưa chạy kết chuyển sổ lại.
 • Nên dữ liệu năm 2016 lúc này có đầu kỳ khác với số liệu mà người dùng mong muốn (nói cách khác: phần mềm chưa kết chuyển sổ sang năm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *