Quản lý kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus

Quản lý thu, chi tiền trên phần mềm POS Plus
March 14, 2017
Quản lý mua hàng trên phần mềm POS Plus
March 14, 2017

Quản lý kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus

Quản ý kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus
Quản trị hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho theo từng kho được khai báo chi tiết (Kho doanh nghiệp, kho cửa hàng bán lẻ, kho ký gửi,…)

  • Quản lý nhập kho/ xuất kho
  • Quản lý công tác điều chuyển giữa các kho hàng hoá
  • Thực hiện công tác kiêm kê kho hàng hoá định kỳ
  • Xử lý tồn kho: tính giá trung bình; tính giá nhập trước xuất trước; tính lại tồn kho tức thời.

POS Plus giúp Doanh nghiệp tự động theo dõi được:

  • Theo dõi tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hoá
  • Báo cáo tồn kho theo thời gian/ sản phẩm/ kho hàng
  • Bảng kê phiếu nhập/ phiếu xuất hàng hoá
  • Thẻ kho hàng hoá theo từng kho hàng
  • Kiểm kê kho điều chỉnh lại kho sổ sách đúng với kho thực tế (phát hiện sai lệch nếu có)
  • Quản lý kho hàng hoá chuyên nghiệp theo tem kệ hàng, tem hàng hoá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *