Tính giá thành trên phần mềm POS Plus (Bài toán định mức theo kho NVL)

Quản lý thẻ giảm giá trên phần mềm POS Plus
March 14, 2017
Chức năng ứng dụng chính phân hệ kế toán tổng hợp trên phần mềm POS Plus
March 14, 2017

Tính giá thành trên phần mềm POS Plus (Bài toán định mức theo kho NVL)

Tính giá thành trên phần mềm POS Plus (Bài toán định mức theo kho NVL)

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn những bước cơ bản để thực hiện bài toán tính giá thành trên phần mềm quản lý POS Plus. Chuyên đề cho bài toán tính giá thành dựa trên định mức nguyên vật liệu theo từng kho sản xuất (mức độ cơ bản).

Bước 1: Khai báo định mức nguyên vật liệu theo từng kho vật tư

Vào phân hệ ‘Tính giá thành sản phẩm’, chọn ‘ Khai báo định mức nguyên vật liệu’

Thêm mới định mức nguyên vật liệu theo từng sản phẩm sản xuất. Một sản phẩm sản xuất ra được cấu thành từ những vật tư nào và do kho nào xuất.

Bước 2: Xuất nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm theo định mức đã khai báo

Thêm mới phiếu xuất kho nguyên vật liệu sản xuất theo định mức đã khai báo ở bước 1

Sau khi lưu phiếu xong, chứng từ này sẽ được quản lý tại màn hình phiếu xuất kho

Bước 3: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất

Chú ý, Chọn loại phiếu nhập là ‘Nhập kho thành phẩm’

Bước 4: Tính giá thành sản phẩm

  • Cập nhật sản phẩm dỡ dang cuối kỳ
  • Chạy chức năng tính giá thành sản phẩm. Chú ý: bỏ stick chọn ‘Tính hệ số phân bổ theo định mực NVL’

Bước 5: Xem báo cáo giá thành sản phẩm

  • Thẻ giá thành
  • Báo cáo giá thành theo yếu tố chi phí
  • Báo cáo tổng hợp giá thành
  • Báo cáo so sanh định mức nguyên vật liệu và thực tế

Ghi chú: 

  • Kỳ tính giá thành được hiểu theo đơn vị là ‘Tháng
  • Chạy tính giá trung bình vật tư trước khi chạy tính giá thành sản phẩm
  • Cập nhật dở dang đầu kỳ được hiểu là từ khi bắt đầu sử dụng chương trình
  • Nếu thực hiện tính giá thành ở giai đoạn không phải từ khi sử dụng chương trình thì thực hiện cập nhật dỡ dang đầu kỳ tại chức năng ‘Điều chỉnh đầu kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *