Chi tiết PO không lên đủ trên phiếu nhập mua hàng?

Báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ
July 23, 2016
Vấn đề xuất âm kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus
July 23, 2016

Chi tiết PO không lên đủ trên phiếu nhập mua hàng?

Hỏi: Vì sao khi tôi lập phiếu nhập mua hàng lấy chi tiết từ PO tạo sẵn mà phần chi tiết này không đầy đủ như trên PO?

Q&A POS Plus

Trả lời: 

Trường hợp như vậy là Bạn đang sử dụng nghiệp vụ một PO xuất phiếu nhập mua hàng nhiều lần (trên cùng PO đó).

Những chi tiết PO không có trong lần lập phiếu nhập mua hàng sau là do nó đã được lập phiếu mua hàng trong lần trước rồi.

Để kiểm tra chi tiết các Bạn vào báo cáo tình trạng đơn hàng để tra cứu:

bao cao tinh trang don hang

Chi tiết PO không lên đủ trên phiếu nhập mua hàng?

=> Khi lập phiếu nhập mua hàng mới lấy từ PO0104 thì Bạn chỉ thấy được 2 dòng hàng chưa được nhập của PO này thôi. Mà không thấy được tổng cộng 6 dòng hàng vì 4 dòng hàng kia đã được lập phiếu nhập mua liên quan rồi.

phieu nhap mua tu po

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *