Vấn đề xuất âm kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus

Chi tiết PO không lên đủ trên phiếu nhập mua hàng?
July 23, 2016
Xử lý giá chênh lệch dư cuối kỳ khi tính giá xuất hàng tồn kho
July 23, 2016

Vấn đề xuất âm kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus

Vấn đề xuất âm kho hàng hóa trên phần mềm POS Plus

Khi ứng dụng quản lý thực tế bằng phần mềm POS Plus, người dùng/ công ty thường có nhiều yêu cầu khác nhau về vấn đề cho phép/ không cho phép xuất âm kho hàng hóa/ vật tư trên phần mềm.

Hiện tại, trên phần mềm POS Plus sẽ cho phép người dùng 02 tùy chọn để linh hoạt xử lý trong vấn đề này:

1. Tùy chọn các thông số liên quan đến kho

Bạn vào Hệ thống -> Tùy chọn -> Tùy chọn các thông số liên quan đến kho.

Tại dòng khai báo “Không cho phép xuất âm kho“,

– Bạn điền giá trị số 1 nếu muốn không cho phép xuất bán hàng âm kho

– Bạn điền giá trị số 0 nếu muốn cho phép xuất bán hàng âm kho

Lưu ý: Đây là tùy chọn ảnh hưởng đến tất cả hệ thống có liên quan đến việc xuất âm kho cho tất cả các vật tư/ hàng hóa

Tùy chọn thông số quản lý kho trên phần mềm POS Plus

Khai báo không cho xuất âm kho trên phần mềm POS Plus

2. Khai báo chi tiết trên từng hàng hóa/vật tư

Ngoài cách thức thứ nhất, khai báo tùy chọn chung cho hệ thống người dùng còn có thể khai báo chi tiết cho từng vật tư/ hàng hóa trên danh mục hàng hóa.

Các Bạn mở sửa chi tiết một vật tư sẽ thấy có khai báo này tại tab “mô tả chi tiết”

Khai báo xuất âm kho cho từng vật tư trên phần mềm POS Plus


POS Plus ::  ‘Giải pháp tin cậy – Hỗ trợ dài lâu’ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *