Chức năng kiểm tra dữ liệu trên phần mềm POS Plus

Cách thực hiện lưu trữ dữ liệu trên phần mềm quản lý POS+
July 21, 2016
Không nhập được số thập phân khi nhập liệu
July 21, 2016

Chức năng kiểm tra dữ liệu trên phần mềm POS Plus

Sau khi cập nhật dữ liệu lên hệ thống phần mềm POS Plus người dùng có rất nhiều phương pháp điểm tra, truy vấn số liệu của mình cập nhật có lên được báo cáo chính xác hay không, cũng như biết được nguyên nhân, nguồn gốc dữ liệu lên báo cáo. Một trong số các chức năng hữu hiệu đó là  chức năng kiểm tra dữ liệu trên phần mềm POS+.

Người dùng truy cập chức năng Kiểm tra dữ liệu theo đường dẫn hình dưới:

Sau khi click vào chức năng, phần mềm sẽ thực thi chức năng kiểm tra và đưa về kết quả cho người dùng:

Một số chỉ tiêu kiểm tra được thiết lập sẵn trên phần mềm POS+:

 • Những chứng từ phát sinh, sổ kho có mà sổ cái không có
 • Những chứng từ phát sinh, sổ cái có mà sổ kho không có
 • Lỗi do tạo báo cáo
 • Tài khoản vật tư thay đổi (tài khoản hạch toán khác tài khoản vật tư trong danh mục)
 • Lỗi hạch toán tài khoản mẹ
 • Lỗi do nhân tỷ giá
 • ….

Xử lý sau khi kiểm tra: Có nhiều cách xử lý khác nhau tuỳ theo hiện trạng số liệu trên hệ thống

 • Click đúp trực tiếp vào chứng từ trên bảng kết quả kiểm tra dữ liệu trên để xử lý
 • Kiểm tra lại từ chứng từ gốc theo từng chức năng phân hệ
 • Điều chỉnh giá trị trong danh mục lại cho phù hợp
 • Thay đổi nghiệp vụ hạch toán
 • ….

Lưu ý:

 • Đối với kết quả kiểm tra là do tài khoản hạch toán khác tài khoản vật tư trong danh mục (nguyên nhân do thay đổi) thì không ảnh hưởng nhiều đến dữ liệu báo cáo, nên tuỳ theo mục đích người dùng có thể không cần quan tâm điểm này.
 • Tìm hiểu thêm bài viết làm sao để sửa được tài khoản vật tư trên phiếu nhập liệu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *