Không nhập được số thập phân khi nhập liệu

Chức năng kiểm tra dữ liệu trên phần mềm POS Plus
July 21, 2016
Nhập liệu theo 4 số thập phân
July 21, 2016

Không nhập được số thập phân khi nhập liệu

Trong thực tế khi nhập liệu chứng từ vào phần mềm quản lý POS+, đôi khi xảy ra nhu cầu nhập liệu số thập phân (ví dụ như 3 số  sau dấu thập phân)

Đa số các máy tính sau khi cài đặt phần mềm đều mặc định không làm được điều này, để chỉnh sửa trong trường hợp này Bạn thực hiện như sau:

Màn hình không cập nhật được số thập phân khi nhập chứng từ mua hàng:

=> Bạn vào Control Panel trên máy tính chỉnh sửa trong mục Region and Language

Sau đó tắt phần mềm và mở lại thì Bạn đã làm được điều mình muốn!

Đây là nhu cầu thông dụng thường xảy ra cho những khách hàng mới dùng phần mềm lần đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *