Đặt lại số chứng từ trên phần mềm POS Plus

Kiểm tra hạch toán sau khi lưu chứng từ trên POS Plus
July 21, 2016
Tại sao có chức năng chuyển trạng thái chứng từ?
July 23, 2016

Đặt lại số chứng từ trên phần mềm POS Plus

Đặt lại số chứng từ trên phần mềm POS Plus

Đây được xem là chức năng hay dùng nhất của kế toán viên, vì việc quản lý chứng từ hạch toán theo số chứng từ rất quan trọng, nó là cơ sở để đối chiếu số liệu sổ sách của doanh nghiệp.

Thông thường kế toán viên sẽ quản lý số chứng từ theo Quyển chứng từ kế toán, tức là mở quyển chứng từ trước rồi mới hạch toán chứng từ có số chứng từ chạy tự động theo quyển chứng từ đặt sẵn.

Trong trường hợp không đặt Quyển chứng từ trước thì kế toán viên phải làm một thao tác “đánh lại số chứng từ kế toán” thông thường theo tháng hoặc theo năm.

Trên phần mềm quản lý POS Plus Bạn hoàn toàn thực hiện được thao tác này nhanh chóng. Khi vào từng chuyên mục chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn bán, hoá đơn mua,… Bạn sẽ thấy một icon chức năng dùng để làm việc này, như hình bên dưới:

Tại đây Bạn sẽ đặt điều kiện đánh lại số chứng từ cho khoảng thời gian nào, cách đánh với tiền tố & hậu tố ra sao, và cần đánh tự động từ số mấy đến số mấy.

Như vậy Bạn đã thực hiện được mong muốn!

POS Plus Support Team. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *