Kiểm tra hạch toán sau khi lưu chứng từ trên POS Plus

Tiện ích Drilldown trên phần mềm POS Plus
July 21, 2016
Đặt lại số chứng từ trên phần mềm POS Plus
July 23, 2016

Kiểm tra hạch toán sau khi lưu chứng từ trên POS Plus

Kiểm tra hạch toán sau khi lưu chứng từ trên POS Plus

Trên phần mềm quản lý POS Plus có một tiện ích căn bản mọi người điều có thể nhìn thấy nhưng lại ít để ý nhất. Song, phần này rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến mọi báo cáo đầu ra trên phần mềm POS Plus.

Đó chính là chức năng xem chi tiết hạch toán của một chứng từ sau khi được lưu vàohệ thống. Tuỳ thuộc vào loại chứng từ đó là phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn bán,…mà cách thức hạch toán và đưa vào sổ kho, sổ cái, sổ thuế khác nhau. Và chúng ta điều có thể kiểm tra được nó:

Kiểm tra hạch toán sau khi lưu chứng từ trên POS Plus

Do phần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự đúng đắn số liệu trên mọi báo cáo của phần mềm nên người dùng sẽ kiểm tra nó thường xuyên khi phát sinh sai sót.

Tuy nhiên, đây là cách kiểm tra chi tiết từng chứng từ, người dùng phải đi từ báo cáo xem hàng ngày, rồi truy vấn ngược lại chứng từ (từ số tổng đến số chi tiết) thì mới đến khâu kiểm tra cuối cùng này của luồng dữ liệu trên phần mềm.

POS Plus Support Team. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *