Hạch toán kế toán nghiệp vụ quản lý bán lẻ trên phần mềm POS Plus

Tại sao có chức năng phân bổ tiền cho các hoá đơn?
July 23, 2016
Tất toán hóa đơn bán hàng trên phần mềm POS Plus
July 23, 2016

Hạch toán kế toán nghiệp vụ quản lý bán lẻ trên phần mềm POS Plus

Hạch toán kế toán nghiệp vụ quản lý bán lẻ trên phần mềm POS Plus

Trong chức năng quản lý bán lẻ trên phần mềm POS Plus, thông thường hệ thống mặc định sẵn tài khoản kế toán khai báo định khoản cho mỗi phiếu bán lẻ được lưu trữ là N111/C5111.

Tuy nhiên, phụ thuộc vào cơ chế quản lý đặc thù từng đơn vị. Kế toán trưởng sẽ có yêu cầu thay đổi loại tài khoản mặc định này để phục vụ cho nghiệp vụ quản lý kế toán riêng.

Để khai báo linh hoạt định khoản này các Bạn vào phân hệ quản lý danh mục Quầy bán lẻ để khai báo

quay ban le

Khi sửa một Quầy bán lẻ các bạn vào Tab “Tài khoản mặc định kế toán” để khai báo lại

sua quay ban le

Diễn giải:

Tài khoản ghi nhận bên Nợ: TK tiền mặt; TK ngân hàng; TK Trả sau. 03 loại tài khoản này chỉ hạch toán 1 trong 3 tùy thuộc vào tùy chọn bán hàng bạn lựa chọn hình thức thanh toán là TM hay NH hay TS.

Tài khoản ghi nhận bên Có: TK doanh thu

– Những loại tk khác thông thường rất ít thay đổi so với mặc định

Lưu ý:

– Việc mặc định tài khoản hạch toán cho phiếu bán lẻ có thể khai báo chi tiết cho từng Quầy bán lẻ

– Sau khi mặc định định khoản quản trị viên có thể sửa lại định khoản này trong “Quản lý phiếu bán lẻ”


POS Plus ::  ‘Giải pháp tin cậy – Hỗ trợ dài lâu’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *