Thêm tài khoản con như thế nào trong danh mục tài khoản kế toán?
November 14, 2017
Download Zoom!
April 17, 2018

Lỗi khi xem mẫu in trên phần mềm POS Plus

Khi mới sử dụng phần mềm quản lý POSPlus, máy tính thường chưa cài đặt phần mềm hỗ trợ xem mẫu in.

Nếu gặp lỗi khi xem/ in mẫu in chúng ta cần cài đặt thêm phần mềm hỗ trợ sau:

(Download về bấm cài đặt bình thường)

Nếu muốn cài đặt bản Full để có thể chỉnh sửa mẫu in thì DOWNLOAD TẠI ĐÂY!

nghiep vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *