Nhân viên kinh doanh sử dụng phần mềm POS Plus?

Tài khoản chiết khấu bán lẻ không lên được sổ kế toán
July 23, 2016
Báo cáo chi tiết lãi lỗ bán lẻ
July 23, 2016

Nhân viên kinh doanh sử dụng phần mềm POS Plus?

Nhân viên kinh doanh sử dụng phần mềm POS Plus?

Trong hoạt động bán sỉ (qua kênh đại lý/khách hàng tổ chức); bộ phận kinh doanh thường tham gia nhập liệu một số chức năng trên phần mềm quản lý POS Plus để hỗ trợ bộ phận kế toán có thể kế thừa thông tin dữ liệu đặt hàng từ phòng kinh doanh, làm cơ sở xuất hàng bán cho khách hàng. Các chức năng mà kinh doanh hay sử dụng:

1. Cập nhật thông tin khách hàng

Nhân viên kinh doanh có chức năng cập nhật danh mục khách hàng mà mình quản lý lên hệ thống để phòng kế toán có thể kế thừa thông tin mà không cần nhập liệu lại lần nữa. Các trường thông tin cập nhật có thể nhiều hoặc ít tùy thuộc vào yêu cầu nhập liệu của công ty, đây cũng là chổ nhập liệu có liên quan đến các báo cáo phân tích về sau.

Ngoài ra, POS Plus hỗ trợ cho việc phân quyền truy cập thông tin khách hàng khác nhau theo từng nhân viên kinh doanh (tùy theo cách bố trí quản lý khách hàng của công ty).

dmkh

2. Tạo đơn đặt hàng bán (SO – Sales Order)

Khi khách hàng có phát sinh đặt hàng thì nhân viên kinh doanh thực hiện thêm mới đơn hàng bán SO trong phân hệ bán hàng để bộ phận kế toán sẽ kế thừa lại thông tin này. Việc cập nhật SO sẽ giúp đưa ra một số vấn đề như:

– Xuất nhiều hóa đơn bán hàng theo SO đặt ra

– Quản lý được tình hình xuất hàng cho KH theo tất cả đơn hàng hiện hữu

– Báo cáo theo dõi khác theo đơn đặt hàng bán

so

3. Cập nhật & thay đổi chính sách giá hàng bán

Thông thường chính sách giá do phòng kế toán niêm yết cuối cùng theo quyết định của BGĐ, được công bố hàng kỳ (tùy theo từng công ty).

Nhân viên kinh doanh có thể tra cứu bảng giá này thông qua phần mềm quản lý POS Plus

4. Truy cập báo cáo

Trên hệ thống POS Plus nhân viên kinh doanh có thể truy cập một số loại báo cáo thông dụng liên quan đến mình:

– Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng phụ trách

– Báo cáo doanh số bán hàng theo năm/ quý/ tháng

– Báo cáo tình trạng xuất giao theo đơn đặt bán hàng

===========================================================

Trong trường hợp không xử lý được vấn đề  hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *