Tài khoản chiết khấu bán lẻ không lên được sổ kế toán

Tất toán hóa đơn bán hàng trên phần mềm POS Plus
July 23, 2016
Nhân viên kinh doanh sử dụng phần mềm POS Plus?
July 23, 2016

Tài khoản chiết khấu bán lẻ không lên được sổ kế toán

Hỏi: Tại sao tài khoản chiết khấu 52111 khi lập phiếu bán lẻ trên phần mềm POS Plus không lên được bảng cân đối phát sinh kế toán

Trả lời: 

Khi lập phiếu bán lẻ trên phần mềm POS Plus, hệ thống sẽ mặc định chọn tài khoản chiết khấu mà thu ngân không cần phải nhập liệu. Như vậy, POS Plus có hai chổ để khai báo mặc định tài khoản này, theo ưu tiên:

Ưu tiên 1:

Tài khoản chiết khấu sẽ lấy mặc định lên từ khai báo ở danh mục vật tư hàng hóa(lúc import hàng hóa)

khai bao tai khoan chiet khau tren danh muc hang hoa

Ưu tiên 2: 

Tài khoản chiết khấu sẽ lấy mặc định lên từ khai báo trong Danh mục quầy bán lẻ

khai bao tai khoan chiet khau tren quay ban le

Trong trường hợp không xử lý được vấn đề  hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *