Phân quyền sử dụng trên phần mềm POS Plus
July 13, 2016

Quản lý người sử dụng

Quản lý người sử dụng trên phần mềm POS+

Khi sử dụng phần mềm POS+, bước đầu tiên người quản trị hệ thống phải thiết lập danh mục người sử dụng để cấp cho người sử dụng (end users) đăng nhập vào hệ thống. Các thao tác ở bước này bao gồm:

  • Tạo mới người dùng
  • Phân nhóm người sử dụng (theo phòng ban, nghiệp vụ, chức vụ,…)
  • Phân quyền theo từng nhóm người sử dụng

(1) Vào chức năng “Quản lý người sử dụng như hình trên

(2) Thêm mới người dùng tại icon số 2 như hình trên, các thông tin cần khai báo khi thêm mới bao gồm

(3) Phân nhóm người sử dụng, Click vào icon “phân nhóm như số 3 hình trên, phần mềm sẽ bật ra một cửa sổ để quản trị phân nhóm người sử dụng.

(4) Trên cửa sổ phân nhóm người dùng có 02 khu vực, bên tay trái là khu vực tên nhóm người sử dụng (tại đây có thể thêm, sửa, xoá người sử dụng), bên tay phải là chi tiết người dùng hiện đang thuộc nhóm được chọn.

Tại đây, thao tác ghê chuột kéo người dùng bên tay phải để đặt vào nhóm người dùng bên tay trái!

(Việc phân nhóm người dùng ngoài việc phục vụ cho việc quản lý khoa học, hệ thống công ty còn có tác dụng rất lớn trong việc phân quyền sử dụng, phân quyền truy cập dữ liệu theo từng cấp bậc, từng chức vụ trong công ty sau này)

Video thực hiện:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *