Thiết lập chính sách giá bán trên POS Plus

Tại sao có chức năng chuyển trạng thái chứng từ?
July 23, 2016
Tại sao có chức năng phân bổ tiền cho các hoá đơn?
July 23, 2016

Thiết lập chính sách giá bán trên POS Plus

Trong thực tế quản lý mô hình diện rộng qua nhiều cấp quản lý mức trung, nhiều nhân viên bán hàng tại nhiều địa điểm. Việc rất quan trọng đối với doanh nghiệp là phải thực thi được đồng loạt, thống nhất vấn đề hạch toán giá bán cho hàng hoá.

Chúng tôi sẽ viết đầy đủ về chủ đề này để các Bạn có thể khai thác triệt để hơn tính năng của phần mềm: “Thiết lập chính sách giá bán  trên PHẦN MỀM QUẢN LÝ POS +

Vấn đề này có thể phân ra thành 3 hình thái đại diện cho 3 thuộc tính áp dụng:

Lợi ích của việc thiết lập chính sách giá bán trong thực tiễn: (trên phần mềm POS+)

 • Thống nhất giá bán trong toàn hệ thống công ty
 • Ngăn ngừa tiêu cực nội bộ, cạnh tranh công bằng
 • Cung ứng đúng giá cho khách hàng đầu cuối
 • Đánh giá đúng nhóm khách hàng để quyết định giá bán đúng hơn
 • Phân biệt được mức giá tiêu dùng tại các vùng địa lý khác nhau (mô hình minimark áp dụng nhiều)
 • Thuận tiện cho việc thực thi chính sách giá bán linh hoạt, mật độ dày,..
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp
 • …….

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các Bạn cách thiết lập chính sách giá bán (hình thái 1)

 chinh sach gia ban trên phần mềm quản lý POS+

chinh sach gia hang ban

Có 02 cách cập nhật chính sách giá bán vào phần mềm POS+

 • Cập nhật trực tiếp đối với nhu cầu cập nhật chính sách ít (bấm F2)
 • Import vào phần mềm (bằng file excel)import

chinh sach gia

Có 03 nhóm thông tin chính cần khai báo trong việc thiết lập chính sách giá bán (hình trên)

 • Nhóm 1: khai báo vật tư áp dụng => Chọn ra từ danh mục hàng hoá, vật tư muốn thiết lập chính sách giá bán
 • Nhóm 2: Chọn đối tượng/ nhóm đối tượng để áp dụng chính sách giá bán, các đối tượng ở đây là: (chọn 1 hoặc tất cả)

– Ngành hàng: Chọn từ danh mục phân nhóm ngành hàng của hàng hoá/ vật tư (ít dùng)

– Nhóm hàng: Chọn từ danh mục nhóm hàng hoá/ vật tư (giá áp dụng cho nhóm hàng nào)

dm nhom hang hoa

– Mã khách: Chọn từ danh mục khách  hàng (giá áp dụng cho khách hàng nào)

dm kh

– Nhóm khách: Chọn từ danh mục nhóm khách hàng (áp dụng giá cho nhóm khách hàng nào). Phải thực hiện phân nhóm khách hàng trước

dm_nhom kh

– Kho: Chọn từ danh mục kho hàng hoá (ứng dụng nhiều cho mô hình bán lẻ, chuỗi bán lẻ, siêu thị, nhiều điểm bán hàng có quản lý kho riêng biệt)

dm kho

 • Nhóm 3: Đặt giá bán áp dụng & thời gian hiệu lực

Trên hệ thống phần mềm POS+, giá bán được áp đặt vào phiếu bán hàng theo thứ tự ưu tiên:

– Giá bán lẻ: áp dụng cho phiếu bán lẻ (tại quầy)

– Giá bán buôn 1: áp dụng cho phiếu bán hàng kiêm phiếu xuất kho

– Giá bán khai báo trong danh mục vật tư

– Giá bán buôn 2, 3,4 là các trường mở rộng phục vụ cho nhu cầu customize thêm

gia hang ban* Khi đặt xong chính sách giá bán còn một điểm hết sức chú ý đó là đặt ngày hiệu lực của chính sách, nó sẽ tác động trực tiếp đến việc thực thi chính sách đặt ra. Các chứng từ có ngày nằm trong khoản thời gian này thì chính sách mới có tác dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *