Đăng nhập sử dụng phần mềm POS Plus
July 13, 2016
Thông số kỹ thuật ứng dụng trên POS Plus
July 13, 2016

Mô hình triển khai phần mềm POS Plus

Mô hình triển khai phần mềm POS Plus được thực hiện theo nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện triển khai của khách hàng. Mô hình chung theo xu hướng hiện đại là triển khai theo mô hình quản lý tập trung thông qua kết nối internet. Và, mô hình triển khai Online này có 02 phương cách thực hiện tuỳ thuộc vào mức độ đầu tư phía khách hàng, đó là:

  • Mô hình một máy chủ nhiều máy trạm, gọi cách khác là mô hình triển khai tập trung (đòi hỏi đầu tư máy chủ tốt để có sự kết nối tốt với các máy trạm)
  • Mô hình nhiều máy chủ nhiều máy trạm, gọi cách khác là mô hình triển khai phân tán (máy chủ được phân tán theo tại nhiều máy trạm, dữ liệu sẽ được đồng bộ theo đường truyền internet)
  • Ngoài ra, còn một phương thức khác, tiện lợi hơn cho Quý khách hàng là thuê dịch vụ Database Online của chúng tôi, xem thêm thông tin TẠI ĐÂY

trien khai pos plus tap trung

trien khai pos plus phan tan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *