Quản trị hệ thống phần mềm POS Plus
July 13, 2016
Mô hình triển khai phần mềm POS Plus
July 13, 2016

Đăng nhập sử dụng phần mềm POS Plus

Người dùng bắt đầu sử dụng phần mềm bằng cách Double Click một icon  icon-desktop trên desktop để đăng nhập.

Màn hình đăng nhập yêu cầu thông tin Username/ Password

login POS Plus

Sau khi đăng nhập thành công (lần đầu tiên), quản trị viên sẽ chú ý ngay đến menu “Hệ thống” trên phần mềm. Đây là thông tin quan trọng và cần được thiết lập lần đầu tiên sử dụng

menu tuy chon

menu he thong

===CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi không đăng nhập được vào phần mềm?

Lỗi thường gặp khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm?

Khắc phục không kết nối với máy chủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *