Tùy chọn hệ thống phần mềm POS Plus
July 13, 2016
Đăng nhập sử dụng phần mềm POS Plus
July 13, 2016

Quản trị hệ thống phần mềm POS Plus

Hướng dẫn chi tiết chức năng quản trị hệ thống trên phần mềm POS+

1. Quản lý người sử dụng

Chức năng này dùng để khai báo người sử dụng hệ thống phần mềm ngay lúc đầu đưa vào ứng dụng. XEM THÊM CHI TIẾT CHỨC NĂNG TẠI ĐÂY.

2. Phân quyền người sử dụng

Chức năng này dùng để thiết lập phân quyền chi tiết cho người sử dụng/ nhóm người sử dụng; thường có 02 nhóm quyền chính: quyền truy cập thông tin dữ liệu & quyền sử dụng chức năng trên phần mềm.

XEM THÊM CHI TIẾT CHỨC NĂNG TẠI ĐÂY.

3. Khai báo server

Chức năng này dùng để khai báo IP & database truy cập phần mềm. Thông thường chức năng này sẽ do nhân viên triển khai thiết lập cho người dùng cuối.

4. Lưu trữ số liệu

Chức năng này dùng để thực hiện việc lưu trữ (backup) dữ liệu. Thông thường việc backup có thể đặt tự động backup hàng ngày, tuy nhiên cũng có thể thực hiện ngay khi click vào chức năng này để backup.

XEM THÊM CHI TIẾT CHỨC NĂNG TẠI ĐÂY

5. Đồng bộ chương trình

Chức năng này giúp cho việc đồng bộ dữ liệu giữa máy chủ & máy trạm, tăng tốc độ truy vấn dữ liệu trên máy trạm

6. Sao chép dữ liệu ra, sao chép dữ liệu vào

Chức năng này dùng để sao chép dữ liệu có chọn lọc riêng biệt từ database này sang database khác. Các thông tin sao chép cá biệt có thể chọn ở đây gồm: chọn theo khoản thời gian; chọn danh mục sao chép; chứng từ sao chép; mã phí; đơn vị cơ sở cần sao chép & theo trạng thái chứng từ.

Sau khi sau chép dữ liệu ra sẽ có 1 file xuất ra dạng .zip –> tại database cần đưa vào Bạn sẽ chọn file tại chức năng sao chép dữ liệu vào.

7. Nâng cấp chương trình

Chức năng này dùng để chạy tác vụ nâng cấp (cập nhật) phần mềm. Dùng nhiều trong trường hợp công ty có customize theo yêu cầu.

8. Kiểm tra dữ liệu

Chức năng này rất quan trọng cho người kiểm duyệt số liệu cuối cùng, chức năng này giúp người kiểm tra số liệu, định khoản,…có thể biết nhanh được điểm sai số liệu ở đâu. Giúp cho việc kiểm tra số liệu nhanh hơn!

9. Khoá số liệu

Chức năng này dùng để cho kế toán trưởng khoá số liệu cuối kỳ, không cho phép user khác chỉnh sửa dữ liệu đã chốt lại. Tuy nhiên trong cơ chế phân quyền cũng có thể phân được cho 1 user đặc biệt khác có ngày khoá số liệu khác với các user còn lại.

===CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Cách thực hiện lưu trữ dữ liệu trên phần mềm quản lý POS+

Phần mềm POS Plus có lưu trữ tự động hay không?

Chức năng kiểm tra dữ liệu trên phần mềm POS+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *