Vào số dư đầu kỳ trên phần mềm POS Plus
July 13, 2016
Quản trị hệ thống phần mềm POS Plus
July 13, 2016

Tùy chọn hệ thống phần mềm POS Plus

Thiết lập tuỳ chọn hệ thống dùng chung trên phần mềm POS+

Đây là phân hệ rất quan trọng trên hệ thống, giúp chúng ta thiết lập các tuỳ chọn hệ thống sử dụng chung cho tất cả người sử dụng. Các tuỳ chọn này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sử dụng trên phần mềm.

1. Thông tin về công ty

Phần này chúng ta khai báo các thông tin liên quan công ty: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tên giám đốc, …Các thông tin này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các mẫu in dùng chung trên hệ thống, cũng như các báo cáo in ra.

thong tin cong ty

Bên cạnh đó việc khai báo ngày sử dụng và năm tài chính sử dụng cũng quan trọng không kém.

khai bao ngay su dung

2. Tuỳ chọn lưu trữ

Chức năng này giúp khai báo backup dữ liệu tự động trên hệ thống

3. Định dạng trường số

Khai báo này ảnh hưởng trực tiếp đến số liệu ghi chép trên toàn bộ hệ thống. Khi khai báo người dùng phải để ý cẩn thận khai báo này. Tuy nhiên, hiện tại hệ thống cũng đã thiết lập mặc định đúng đắn với đa số người dùng rồi, nên việc khai báo lại phần này cũng ít xảy ra.

4. Tuỳ chọn thông số hệ thống

Tuỳ chọn này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống dùng chung

5. Tuỳ chọn đồng bộ dữ liệu giữa các máy chủ

Tuỳ chọn này dùng để khai báo đồng bộ dữ liệu giữa các máy chủ trong mô hình triển khai database phân tán (Nhiều máy chủ & nhiều máy trạm). Xem thêm mô hình phân tán TẠI ĐÂY

6. Tuỳ chọn thông số kế toán

Tuỳ chọn này bao gồm các chi tiết khai báo liên quan đến phân hệ kế toán sử dụng trên hệ thống

7. Tuỳ chọn các thông số quản lý kho

Đây là tuỳ chọn các thông số ảnh hưởng trực tiếp đến quản trị hàng tồn kho

Xem thêm bài viết chi tiết một trường hợp thực tế có liên quan đến khai báo này TẠI ĐÂY

8. Tuỳ chọn bán hàng

Đây là tuỳ chọn riêng cho các nghiệp vụ bán hàng như xuất hoá đơn bán buôn, hoá đơn bán lẻ,…

9. Tuỳ chọn thông số tài sản

Đây là khai báo tuỳ chọn đến các thông số quản lý tài sản cố định như: tính khấu hao theo ngày, phân bổ công cụ dụng cụ theo ngày,..

10. Tuỳ chọn nhân sự, chấm công, tính lương

Đây là khai báo tuỳ chọn liên quan đến các thông số quản lý nhân sự, chấm công, tính lương như:

  • Số ngày làm việc trong tuần
  • Cách tính lương tháng (theo ngày công chuẩn; hay theo ngày thực tế trong tháng)
  • Số ngày làm việc chuẩn trong tháng

11. Tuỳ chọn tính giá thành

Đây là khai báo liên quan đến công tác tính giá thành sản phẩm, gồm:

  • Tính giá thành theo bộ phận
  • Tính giá thành theo lệnh sản xuất
  • Tính định mức nhiều bước
  • Tính giá thành theo sản phẩm

===CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Không nhập được số thập phân khi nhập liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *