Tổng quan phân hệ kế toán vụ việc, dự án, công trình
November 23, 2016
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư TT 133
January 10, 2017

Thông tư 133/2016/TTBTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Mời các bạn DOWNLOAD TẠI ĐÂY

down

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *