Tất toán hóa đơn bán hàng trên phần mềm POS Plus
October 26, 2016
Thông tư 133/2016/TTBTC
January 6, 2017

Tổng quan phân hệ kế toán vụ việc, dự án, công trình

Tổng quan phân hệ kế toán vụ việc, dự án, công trình trên phần mềm quản lý POS Plus

Trên phần mềm quản lý POS Plus có chuyên biệt một phân hệ quản lý kế toán vụ việc, công trình. Một số mục tiêu chính mà phân hệ này mang lại là:

 • Giúp theo dõi chuyên biệt số liệu kế toán phát sinh theo từng vụ việc/ công trình (ví dụ: công nợ, doanh thu, chi phí,…)
 • Hỗ trợ tính giá thành theo phương thức “tập hợp chi phí”
 • Thực hiện kế toán giá thành công trình xây dựng (mục tiêu chính)

Chức năng chính của phân hệ kế toán vụ việc, công trình:

 • Cập nhật danh mục vụ việc (dùng chung)
 • Vào số dư đầu kỳ vụ việc, kết chuyển vụ việc sang năm
 • Cập nhật phát sinh theo vụ việc
 • Báo cáo theo vụ việc, công trình (cân đối phát sinh theo vụ việc, kết quả kinh doanh theo vụ việc,….)

1.CẬP NHẬT DANH MỤC VỤ VIỆC (dùng chung)

Bước đầu tiên chúng ta cần thiết lập danh mục sử dụng chung cho phân hệ này, vào phân hệ “Quản lý vụ việc, dự án” sẽ thấy khu vực khai báo danh mục dùng chung như hình bên dưới

quan ly vu viec cong trinh tren phan mem pos plus

Thông thường sẽ có các khai báo liên quan Danh mục nhóm vụ việc và danh mục vụ việc. Khai báo khác ít được sử dụng hơn (sẽ hướng dẫn trong bài viết nâng cao khác)

danh mục nhom vu viec phan mem pos plus

danh muc vu viec du an phan mem pos plus

2.VÀO SỐ DƯ ĐẦU KỲ VỤ VIỆC, KẾT CHUYỂN SỐ DƯ VỤ VIỆC

Trong trường hợp vụ việc, công trình có phát sinh và quản lý liên năm hoặc từ khi bắt đầu sử dụng phần mềm có nhu cầu cập nhật số dư đầu kỳ thì chúng ta vào đường dẫn chức năng như hình bên dưới

vao so du dau ky vu viec phan mem pos plus

so du dau ky vu viec phan mem pos plus

3.CẬP NHẬT PHÁT SINH VỤ VIỆC

Đây là khâu quan trọng nhất, các số liệu chi tiết phát sinh liên quan vụ việc, công trình phải được cập nhật chi tiết theo từng loại phiếu nhập liệu. Ví dụ như: Phiếu mua hàng, Phiếu bán hàng, Phiếu thu, chi, Phiếu kho,…

Trên mỗi phiếu nhập liệu điều có khai báo thêm một cột “Mã vụ việc” để phục vụ nhập liệu chi tiết.

4.KHAI THÁC BÁO CÁO VỤ VIỆC, CÔNG TRÌNH

Sau khi đã cập nhât dữ liệu phát sinh, hệ thống báo cáo sẵn có sẽ phục vụ nhu cầu người dùng khai thác các báo cáo tự động, ví dụ như:

 • Sổ chi tiết vụ việc, dự án
 • Bảng cân đối phát sinh vụ việc, dự án
 • Tổng hợp chi phí sản xuất theo vụ việc, dự án
 • Kết quả sản xuất kinh doanh theo vụ việc, dự án
 • Bảng kê chứng từ NVL theo vụ việc, dự án
 • Tổng hợp phát sinh NVL theo vụ việc, dự án
 • Tổng hợp hàng xuất kho theo vụ việc,công trình, dự án
 • Các báo cáo phân hệ khác cũng được chạy riêng biệt cho công trình, dự án
 • ….

bao cao vu viec du an phan mem pos plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *