Quản lý công nợ phải thu trên phần mềm POS Plus
September 4, 2016
Quản lý phiếu bán lẻ, xuất hoá đơn
September 16, 2016

Lập phiếu bán lẻ trên phần mềm POS Plus

Phân hệ quản lý bán lẻ trên phần mềm POS Plus gồm các chức năng chi tiết như sau:

quan-ly-ban-le-pos-plus

1. Phiếu bán lẻ

Được sử dụng bởi nhân viên thu ngân bán hàng tại quầy, với chức năng ghi chép công việc bán hàng thông thường cho khách hàng lẻ.

Khi click vào icon trên màn hình bạn sẽ chọn ca làm việc của mình

Vào màn hình chức năng sẽ có 04 vùng chức năng chính dễ dàng sử dụng

  • Vùng 1: Đây là vùng thể hiện chi tiết hoá đơn bán lẻ
  • Vùng 2: Đây là vùng thể hiện các phím chức năng sử dụng như: sửa số lượng, sửa giá, thanh toán, sửa chiết khấu, in hoá đơn,…
  • Vùng 3: Đây là vùng thể hiện thông tin chi tiết hoá đơn như: tổng số lượng, tổng tiền hoá đơn, phải thu, tiền khách trả, tiền trả lại,…
  • Vùng 4: có màu xanh đậm thể hiện màn hình nhập thông tin khách hàng & input hàng hoá

Sau khi thanh toán cho phiếu bán lẻ hoá đơn sẽ tự động được in giao cho khách hàng

Ghi chú: các phím chức năng chính trên màn hình bán lẻ 

Nhấn F3 để sửa số lượng mặt hàng mà bạn cần sửa

 Nhấn F4 để xóa 1 dòng sản phẩm mà khách hàng không mua hoặc bạn chọn sai

 Nhấn F5 để sửa giá bán ( chức năng này tùy thuộc người quản lý phần quyền cho phép sửa giá hay không bạn mới có thể thực hiện được)

 Nhấn F6 để cập nhật thẻ giảm giá nếu khách hàng có thẻ giảm giá do cửa hàng mình phát hành.

 Nhấn F7 để tạm hủy phiếu đang thực hiện. Mình có thể tính tiền cho phiếu khác. Sau đó mình có thể thực hiện chức năng phục hồi  để lấy lại phiếu đã hủy

 Nhần F8 để cập nhật lại mã khách hàng trong trường hợp lúc đầu chưa cập nhật hoặc bổ sung mã khách.

 Sau khi thực hiện xong việc cập nhật hàng bán. Nhấn F9 để chương trình tính toán và kiểm tra khách hàng được hưởng chiết khấu, giảm giá hay không và thực hiện việc tính tiền.

Khi thực hiện một thao tác đầu tiên trong màn hình bán lẻ, xuất hiện thanh điều khiển xuất hiện các chức năng mới:

Nhấn F2 khi khách hàng trả trực tiếp bằn tiền mặt

 Nhấn F3 khi khách hàng trả bằng thẻ

 Nhấn F4 khi khách hàng thiếu nợ, phần mềm sẽ ghi nhận công nợ phải thu cho phép bạn theo dõi tiến độ trả tiền của khách hàng đó (lưu ý khi bán thiếu bắt buộc phải nhập mã khách hàng)

  Nhấn F8 để xem bill cần in

 Nhần F9 để in bill giao cho khách hàng hoặc lưu trữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *