Thực hành tạo Quyển chứng từ sử dụng trên phần mềm POS Plus
April 4, 2017
Một số lưu ý khi lập bảng cân đối phát sinh tài khoản
April 7, 2017

Những lỗi hay gặp khi dùng Quyển chứng từ trên phần mềm POS Plus

Trong quá trình sử dụng Quyển chứng từ, có một số lỗi thông dụng người dùng không dùng được chức năng này. Nói cách khác, số chứng từ không chạy tự động được nữa theo Quyển chứng từ đã đặt sẵn:

Thứ nhất, nguyên nhân hay gặp nhất chính là Quyển chứng từ đã hết số để nhảy tự động

Lúc khai báo quyển chứng từ chúng ta đặt số lớn nhất có 4 chữ số, ví dụ như 9999

Có nghĩa là khi số chứng từ thực tế vượt quá con số này (lớn hơn 4 số) thì Quyển chứng từ sẽ không còn chạy tự động được nữa.

=> có 2 cách xử lý: hoặc sửa Quyển chứng từ tăng số max này lên tiếp; hoặc khai báo mới một Quyển chứng từ khác để sử dụng

loi 1 - quyen chung tu

Thứ hai, Chọn sai loại chứng từ sử dụng

Mỗi Quyển chứng từ đặt ra điều áp dụng cho từng loại chứng từ riêng trên phần mềm, nếu chọn sai thi khi tạo phiếu mới sẽ không nhận thấy được Quyển vừa tạo

loi 2- quyen chung tu

Thứ ba, Chưa chọn nút ‘còn sử dụng’ khi khai báo Quyển chứng từ

Lúc tạo quyển chứng từ hoặc trong quá trình sửa lại quyển chứng từ, nút Stick ‘còn sử dụng’ không còn nữa, cũng sẽ dẫn đến Quyển chứng từ bị vô hiệu hoá

loi 3 - quyen chung tu

Thứ tư, trên cùng 1 loại chứng từ có nhiều Quyển chứng từ sử dụng đồng thời

Trong trường hợp này, lúc thêm mới chứng từ đầu tiên người dùng cần chọn lại Quyển chứng từ mà mình đang sử dụng để “Kích hoạt” sử dụng Quyển chứng từ mà user đang dùng, các chứng từ khi thêm mới về sau, phần mềm sẽ mặc định số chứng từ mới theo Quyển chứng từ mà lần đầu đã chọn.

loi 4 - quyen chung tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *