Một số lưu ý khi lập bảng cân đối phát sinh tài khoản
April 7, 2017
POS Plus giao tiếp thân thiện với Excel
April 9, 2017

Lỗi khi xuất dữ liệu ra Excel trên phần mềm POSPlus

Trong quá trình sử dụng phần mềm POSPlus, người dùng hay sử dụng phím tắc Ctr+E để đẩy dữ liệu ra excel. Tuy nhiên, trên các máy tính đang có dùng phần mềm iTax điều bị vướng lỗi này.

Nguyên nhân do:

  • Khi dùng phím tắt xuất dữ liệu ra excel, thì file dữ liệu mặc định được xuất ra có dạng .xml
  • Thông thường máy tính mặc định sẵn Microsoft Excel mở file định dạng này
  • Tuy nhiên, khi cài iTax trên máy tính thì phần mềm iTax sẽ ‘giành quyền mặc định’ mở file .xml này. Nên người dùng sẽ thường xuyên thấy lỗi mà không biết nguyên nhân gì

Các xử lý:

  • Click phải vào biểu tượng icon phần mềm ngoài desktop
  • Chọn đến mục ‘Open Location…’
  • Trong thư mục này tìm đến thư mục (folder) có tên là /Export
  • Mở thư mục /Export đó ra sẽ thấy các file có dạng .xml được sinh ra khi bấm tổ hợp phím tắc Ctr+E
  • Chọn 1 file bất kỳ (có thể là file mới tạo nhất), click chuột phải chọn mục ‘Open with…” => Chọn tới phần mềm Microsoft excel để mặc định lại mở nó bằng Excel thay vì iTax như trước
  • Cách khác nên làm: Mở sẵn 1 file excel trắng, sau đó chọn Open file trên excel =>chọn tới file .xml cần mở  trong thư mục /Export là có thể mở ra được file mình cần

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *